CZ EN Translate
Menu

Pobřeží slonoviny - předkládání důkazů původu

Dne  29.11.2022 vyšlo v Úředním věstníku EU č.  C 452 "Oznámení o platných dokladech o původu produktů pocházejících z Pobřeží slonoviny při dovozu do Evropské unie od 2. prosince 2022 podle prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Pobřežím slonoviny".

V oznámení je uvedeno, že od 2.12.2022 budou produkty pocházející z Pobřeží slonoviny využívat při dovozu do Evropské unie preferenční sazební zacházení podle prozatímní dohody o hospodářském partnerství pouze po předložení prohlášení o původu, které vyhotovil:

  • vývozce registrovaný v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Pobřeží slonoviny, nebo
  • kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více balení obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.
Tímto se při dovozu z Pobřeží slonoviny ruší doklad EUR.1 a prohlášení o původu vydané schváleným vývozcem. S ohledem na absenci přechodného období v prozatimní dohodě o hospodářském partnerství vydala Evropská komise informační poznámku s návrhem, jak postupovat v případě, že celní orgán obdrží po 2.12.2022 důkaz původu vydaný před tímto datem podle, do té doby, platných předpisů.

Postup:

  • ​celní orgány po předložení důkazů původu vydaných před 2.12.2022 propustí zboží s preferenčním zacházením (pokud neexistují jiné důvody, proč tak neučinit) a zajistí celní dluh, který by vznikl, kdyby důkazy původu nebyly předloženy
  • dovozce ve lhůtě tří měsíců od data uplatnění nároku na preferenci doloží celnímu orgánu platné prohlášení o původu (vydané registrovaným vývozcem)
  • pokud dovozce po uplynutí této tříměsíční lhůty platné prohlášení o původu nepředloží, preferenční zacházení bude odepřeno
Tato výjimka platí pro nároky o preference podané do 2. března 2023.

Stránka byla publikována dne: 15.12.2022

Skočit na začátek stránky