CZ EN Translate
Menu

Vietnam - vyjmutí ze seznamu zemí GSP

Dne 2.2.2021 bylo v Úředním věstníku EU č. L 36 zveřejněno "Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/114, ze dne 25. září 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o Arménii a Vietnam". Tímto nařízením se k 1.1.2023 vyjímá Vietnam ze seznamu zvýhodněných zemí v rámci systému GSP.

Preferenční zacházení u zboží v rámci vzájemného obchodování Evropské unie a Vietnamu bude tedy od 1.1.2023 možné pouze podle dohody EU - VN (EVFTA - Úřední věstník EU č. L 186 ze  dne 12.6.2020) následovně:

a) Na produkty pocházející z Vietnamu se preferenční zacházení vztahuje pouze při předložení:

  • průvodního osvědčení EUR.1
  • prohlášení o původu vyhotovené jakýmkoli vývozcem u zásilky, jejíž celková hodnota nepřesáhne 6000 EUR

b) Na produkty pocházející z EU se preferenční zacházení vztahuje pouze při předložení (viz Oznámení vývozcům týkající se uplatňování systému registrovaných vývozců (systém REX) v Evropské unii pro účely dohody o volném obchodu s Vietnamem [2020/C 196/06]):

  • deklarace o původu vyhotovené registrovaným vývozcem (systém REX)
  • deklarace o původu vyhotovené jakýmkoli vývozcem u zásilky, jejíž celková hodnota nepřesáhne 6000 EUR

Stránka byla publikována dne: 20.12.2022

Skočit na začátek stránky