CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení Komise o kumulaci mezi Evropskou unií a jinými státy západní Afriky, jinými státy AKT a zámořskými zeměmi a územími Evropské unie podle čl. 7 odst. 1 a 2 protokolu č. 1 k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou

Oznámení Komise o kumulaci mezi Evropskou unií a jinými státy západní Afriky, jinými státy AKT a zámořskými zeměmi a územími Evropské unie podle čl. 7 odst. 1 a 2 protokolu č. 1 k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou

​Dne 24. ledna 2022 bylo v Úředním věstníku EU č. C 35 zveřejněno "Oznámení Komise​ podle čl. 7 odst. 3 písm. b) protokolu č. 1 k Prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé" týkající se kumulace mezi Evropskou unií a jinými státy západní Afriky, jinými státy AKT a zámořskými zeměmi a územími Evropské unie podle čl. 7 odst. 1 a 2 protokolu č. 1 k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Ghanou a Evropským společenstvím.


Stránka byla publikována dne: 02.02.2022

Skočit na začátek stránky