CZ EN Translate
Menu

Nový Zéland - roční kvóty pro některé produkty

Dne 16. května 2024 bylo v Úředním věstníku EU řady L zveřejněno "Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1319 ze dne 15. května 2024 o odchylkách od pravidel pro původní produkty stanovených v Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, které se použijí v rámci mezí ročních kvót pro některé produkty z Nového Zélandu". 

Toto prováděcí nařízení je použitelné od 1. května 2024. 


Stránka byla publikována dne: 20.05.2024

Skočit na začátek stránky