CZ EN Translate
Menu

Informace o přijímání elektronických certifikátů EUR.1 a EUR-MED z některých zemí PEM

Dne 3. května 2024 bylo v Úředním věstníku EU řady C zveřejněno „Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy“. V tomto oznámení je v příloze uveden seznam zemí, ze kterých je možné přijímat elektronicky vydané průvodní osvědčení EUR.1 a EUR-MED vystavené ode dne 3. května 2024. Podmínky pro přijímání těchto elektronických průvodních osvědčení jsou stanoveny v Doporučení smíšeného výboru Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu č. 1/2023 ze dne 7. prosince 2023 o používání průvodních osvědčení vystavených elektronicky vydaného v Úředním věstníku řady L dne 15. ledna 2024. Tato nformace se netýká ověřování elektronických průvodních osvědčení A.TR.

Země, z nichž se mohou elektronicky vydaná průvodní osvědčení EUR.1 a EUR-MED přijímat:

Norsko

Odkaz na ověření pravosti průvodních osvědčení: https://eur1.toll.no

Turecko

Jedinečný odkaz pro každé průvodní osvědčení začíná „ https://mdc.gtb.gov.tr “ nebo „ https://uygulama.gtb.gov.tr “ (přístupné naskenováním QR kódu v osvědčení nebo zadáním cesty vytištěné na osvědčení)

Maroko

Odkaz na ověření pravosti průvodních osvědčení: http://www2.douane.gov.ma/certificat/  (POZOR! – v matrixu je uveden odkaz http://www2.douane.gov.ma/certificate/, který není funkční, chyba bude opravena v příštím vydání matrixu)

Izrael

Odkaz na ověření pravosti průvodních osvědčení: https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/CertificateOfOrigin


Stránka byla publikována dne: 06.05.2024

Skočit na začátek stránky