CZ EN Translate
Menu

Změna DA a IA k celnímu kodexu Unie ve vztahu k závazným informacím o původu zboží

Dne 15. dubna 2024 bylo v Úředním věstník EU řady L zveřejněno: 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1071 ze dne 12. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o rozhodnutí týkající se závazných informací v oblasti určování celní hodnoty, a kterým se zavádí elektronický systém pro závazné informace o původu zboží a o určování celní hodnoty

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1072 ze dne 25. ledna 2024, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o rozhodnutí týkající se závazných informací v oblasti určování celní hodnoty a rozhodnutí týkající se závazných informací o původu zboží

Výše uvedená nařízení vstoupí v platnost dne 5. května 2024.

Stránka byla publikována dne: 24.04.2024

Skočit na začátek stránky