Dne 10. května 2019 bylo v Úředním věstníku EU č. C 158 zveřejněno „Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy".

        Oznámení Komise uvádí aktualizovanou tabulku s přehledem zemí, které můžou využít diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci mezi jednotlivými zeměmi uplatnit. Hlavní změna se týká zapojení Ukrajiny do diagonální kumulace v rámci Regionální úmluvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 30. 5. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: