CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Aktualizace oznámení o datu použití protokolů o pravidlech původu umožňujících diagonální kumulaci v celoevropsko-středomořské oblasti (EUROMED)

Aktualizace oznámení o datu použití protokolů o pravidlech původu umožňujících diagonální kumulaci v celoevropsko-středomořské oblasti (EUROMED)

        Dne 19. července 2013 bylo v Úředním věstníku EU č. C 205 zveřejněno „Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi Evropskou unií, Albánií, Alžírskem, Bosnou a Hercegovinou, Egyptem, Faerskými ostrovy, Islandem, Izraelem, Jordánskem, Kosovem, Libanonem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Černou Horou, Marokem, Norskem, Srbskem, Švýcarskem (včetně Lichtenštejnska), Sýrií, Tuniskem, Tureckem a Západním břehem Jordánu a Pásmem Gazy“.

        Oznámení Komise uvádí aktualizovanou tabulku s přehledem protokolů o pravidlech původu zboží výše uvedených zemí, které stanovují diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci mezi jednotlivými zeměmi uplatnit. Změna se týká vypuštění Chorvatska z tabulky s ohledem na jeho přistoupení do Evropské unie od 1. 7. 2013. Dále jsou do tabulky zahrnuti všichni účastníci procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií (jedná se o země Západního Balkánu). Oznámení Komise 2013/C 205/04, určené pro země Západního Balkánu, zůstává nadále v platnosti. Tato tabulka nahrazuje předcházející tabulku.
Stránka byla publikována dne: 26.07.2013

Skočit na začátek stránky