CZ EN Translate
Menu

Informace k prokazování preferenčního původu zboží od 1.1.2016 při dovozu z Ukrajiny

        S ohledem na skutečnost, že od 1.1.2016 bude prozatímně prováděna Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „Dohoda"), je vhodné upozornit na skutečnost, že dojde ke změně v prokazování/uplatňování důkazů původu.

        Preferenční zacházení na zboží propouštěné do volného oběhu EU od 1.1.2016 pocházející z Ukrajiny bude možné uplatnit pouze za předpokladu, že preferenční původ zboží bude prokázán důkazem původu vystaveným dle Protokolu I Dohody.

        Zboží propuštěné do volného oběhu od 1. 1. 2016, u kterého nebude prokázán preferenční původ zboží, lze preferenční zacházení uplatnit dodatečně v případě dodatečného prokázání preferenčního původu zboží důkazem původu vydaným dle Protokolu I Dohody.

        Osvědčení EUR.1 vystavovaná dle Dohody od 1. 1. 2016 budou na Ukrajině potvrzována celními orgány, jak je stanoveno v Protokolu I Dohody.

        U zboží propouštěného do volného oběhu EU do 31.12.2015 pocházejícího z Ukrajiny je preferenční zacházení uplatňováno na základě důkazu původu vystaveného dle autonomního (jednostranného) preferenčního opatření s uvedením poznámky „Autonomous trade measures" nebo „Mesures commerciales autonomes".

        V případech, kdy je zboží pocházející z Ukrajiny dovezené do EU v roce 2015, ale propouštěné do volného oběhu EU bude v roce 2016, pro uplatnění preferenčního zacházení bude muset být preferenční původ zboží prokázán důkazem původu vydaným dle Protokolu I Dohody.

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 15.12.2015

Skočit na začátek stránky