CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení o prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

Oznámení o prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

        Dne 5. prosince 2015 bylo v Úředním věstníku EU č. L 321 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé".

        Dle uvedeného oznámení se Dohoda, včetně Protokolu I o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce, bude v obchodě s Ukrajinou prozatímně provádět od 1. ledna 2016.

        Vlastní „Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé" byla zveřejněna dne 29. května 2014 v Úředním věstníku EU č. L 161.

        Součástí Dohody je rovněž Protokol I - o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce (pravidla původu zboží). Protokol I stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Ukrajině, a tím dle Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu, tedy jak v EU, tak i Ukrajině. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu.

        Autonomní (jednostranné) preferenční opatření ve formě snížení nebo odstranění cel na dovoz zboží pocházejícího z Ukrajiny do EU zavedené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 platí do konce roku 2015.

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 08.12.2015

Skočit na začátek stránky