CZ EN Translate
Menu

Změna čl. 15 odst. 7 v Protokolech k Evropsko-středomořským dohodám mezi EU a Palestinou, Egyptem, Marokem

        Dne 3. prosince 2014 bylo v Úředním věstníku EU č. L 347 zveřejněno:

-  „Rozhodnutí smíšeného výboru EU-OOP č. 1/2014 ze dne 8. května 2014, kterým se mění čl. 15 odst. 7 protokolu č. 3 k Evropsko-středomořské prozatímní dohodě o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé, týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce“

-  „Rozhodnutí Rady přidružení EU- EGYPT č. 1/2014 ze dne 4. září 2014, kterým se mění čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce“.

-  „Rozhodnutí Rady přidružení EU- MAROKO č. 1/2014 ze dne 3. října 2014, kterým se mění čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce“.

        Uvedená Rozhodnutí smíšeného výboru a Rady přidružení prodlužují použití derogace zákazu navracení cla nebo osvobození od cla dle čl. 15 odst. 7 výše uvedených Protokolů č. 3 a 4 do 31. prosince 2015.

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 03.12.2014

Skočit na začátek stránky