CZ EN Translate
Menu

Změny při dovozu zboží do EU z Ekvádoru s platností od 1.1.2015

        Dne 30. prosince 2014 bylo v Úředním věstníku EU č. L 372 zveřejněno „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1384/2014 ze dne 18. prosince 2014 o sazebních opatřeních na zboží pocházející z Ekvádoru“ (dále jen Nařízení). Nařízení vstoupilo v platnost od 1.1.2015. Jeho platnost skončí šest měsíců po vstupu v platnost protokolu o přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě mezi EU - Kolumbií a Peru, nebo po zahájení jeho prozatímního provádění, ale nejpozději 31. prosince 2016.

        Zde je vhodné upozornit na skutečnost, že na zboží propouštěné do volného oběhu EU od 1.1.2015 bude možné poskytovat preferenční zacházení pokud je prokázán preferenčního původu v Ekvádoru dle pravidel původu zboží GSP osvědčením FORM A v souladu s tímto nařízením.

  


 

 


Stránka byla publikována dne: 06.01.2015

Skočit na začátek stránky