CZ EN Translate
Menu

Všeobecný systém preferencí (GSP) – povolení regionální kumulace mezi Indonésií a Srí Lankou

 

        Dne 13. prosince 2013 bylo v Úředním věstníku EU č. L 334 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1328/2013 ze dne 12. prosince 2013 o povolení regionální kumulace napříč regiony mezi Indonésií a Srí Lankou, pokud jde o pravidla původu používaná pro účely všeobecného systému celních preferencí podle nařízení (EHS) č. 2454/93“. Tímto nařízením Komise povoluje Srí Lance v rámci kumulace původu využívat při výrobě materiály čísla HS 2401 (nezpracovaný tabák a tabákový odpad), které pocházejí z Indonésie, a to za předpokladu, že obě země zůstanou i nadále zvýhodněnými zeměmi v rámci GSP.

        Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1328/2013 vstupuje v platnost dne 1. ledna 2014.

 
Stránka byla publikována dne: 16.12.2013

Skočit na začátek stránky