CZ EN Translate
Menu

Novela pravidel původu zboží od 1. 1. 2014 v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP)

        Na základě nového Všeobecného systému preferencí EU (dále jen „GSP“), publikovaného nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012), které se používá od 20. listopadu 2012, dochází k 1. lednu 2014 rovněž ke změně některých ustanovení vlastních pravidel původu zboží pro GSP publikovaných nařízením Komise (EU) č. 1063/2010, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.

        Změny pravidel původu zboží GSP jsou ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 530/2013, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství a jsou platné od 1. ledna 2014. Dochází zde převážně ke změnám v ustanoveních týkajících se regionální kumulace s ohledem na změny v seznamu zvýhodněných zemí v rámci GSP od 1. ledna 2014.Stránka byla publikována dne: 06.01.2014

Skočit na začátek stránky