CZ EN Translate
Menu

Upozornění – uplatňování systému GSP od 1.1.2014 – seznam zemí a preference

        Na základě nového Všeobecného systému preferencí EU (dále jen „GSP“), publikovaného nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012), které se používá od 20.11.2012, se k 1.1.2014 mění seznam rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, které budou moci využívat preferenční přístup na trh EU v rámci GSP. Seznam těchto zemí je stanoven přílohou II nařízení č. 978/2012, která byla novelizována nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 154/2013. Seznam zemí byl rovněž publikován na internetových stránkách celní správy.

        Zde je vhodné upozornit na skutečnost, že u některých zemí, které jsou uvedeny v seznamu platném od 1.1.2014, se uplatnění preferenčního zacházení pozastavuje u stanoveného druhu zboží v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1213/2012. Informace o novém preferenčním zacházení GSP jsou zapracovány do TARIC. Podrobnosti o systému GSP lze nalézt na internetových stránkách MPO.

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 07.11.2013

Skočit na začátek stránky