CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Upozornění na změny při dovozu zboží do EU v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP) s platností od 1.1.2015

Upozornění na změny při dovozu zboží do EU v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP) s platností od 1.1.2015

        Na základě novely Všeobecného systému preferencí EU (dále jen „GSP“) nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1421/2013, kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí mimo jiné dochází k 1.1.2015 ke změně seznamu zvýhodněných zemí v rámci systému GSP, které mohou využívat preferenční přístup na trh EU v rámci GSP.

        V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1421/2013 dle přílohy II dojde k 1.1.2015 k odstranění/vyřazení Číny, Ekvádoru, Malediv a Thajska ze seznamu rozvojových zemí, které mohou využívat preferenční zacházení při dovozu zboží do EU v rámci systému GSP.

        Zde je vhodné upozornit na skutečnost, že na zboží propouštěné do volného oběhu EU od 1.1.2015 pocházející z těchto vyřazených zemí (Čína, Ekvádor, Maledivy a Thajsko) již nebude možné uplatnit preferenční zacházení v rámci GSP. Z hlediska možnosti dodatečného přiznání preferenčního zacházení po 1.1.2015 na zboží pocházející z těchto vyřazených zemí u případů, kdy bylo zboží propouštěné do volného oběhu EU do 31.12.2014, musí být bráno na zřetel ustanovení čl. 889 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.

        Seznam zemí je rovněž publikován na internetových stránkách celní správy.

 

 
 


Stránka byla publikována dne: 03.12.2014

Skočit na začátek stránky