CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Upozornění na změny při dovozu zboží do EU v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP) s platností od 1.1.2017

Upozornění na změny při dovozu zboží do EU v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP) s platností od 1.1.2017

        Na základě novely Všeobecného systému preferencí EU (dále jen „GSP") nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1979, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí, dochází k 1.1.2017 ke změně seznamu zvýhodněných zemí v rámci systému GSP, které mohou využívat preferenční přístup na trh EU v rámci GSP.

        V souladu s uvedeným nařízením dojde k 1.1.2017 k odstranění/vyřazení zemí Kamerun, Fidži, Gruzie, Irák, Marshallových ostrovů a Tonga ze seznamu rozvojových zemí, které mohou využívat preferenční zacházení při dovozu zboží do EU v rámci systému GSP.

        Zde je vhodné upozornit na skutečnost, že na zboží propouštěné do volného oběhu EU od 1.1.2017 pocházející z těchto vyřazených zemí (Kamerun, Fidži, Gruzie, Irák, Marshallovy ostrovy a Tonga) již nebude možné uplatnit preferenční zacházení v rámci GSP. Z hlediska možnosti dodatečného přiznání preferenčního zacházení po 1.1.2017 na zboží pocházející z těchto vyřazených zemí u případů, kdy bylo zboží propouštěné do volného oběhu EU do 31.12.2016, musí být bráno na zřetel ustanovení čl. 117 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

        Seznam zemí je rovněž publikován na internetových stránkách celní správy.

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 01.12.2016

Skočit na začátek stránky