CZ EN Translate
Menu

Odchylka od pravidel původu na hřbety z tuňáka z Keni pro rok 2014

        Dne 6. prosince 2013 bylo v Úředním věstníku EU č. L 326 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. prosince 2013, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/861/EU o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem C(2013) 8537)“.

        Prováděcím rozhodnutím Komise se prodlužuje odchylka z pravidel původu na dovoz hřbetů z tuňáka (KN 1604 14 16) z Keni do EU. Rozhodnutí Komise se použije na období od 1. ledna 2014 do 30. září 2014.

 
Stránka byla publikována dne: 06.12.2013

Skočit na začátek stránky