CZ EN Translate
Menu

Odchylka od pravidel původu solenou pamakrelu jižní (snoek, Thyrsites atun) z Mauricia

        Dne 20. října 2017 bylo v Úředním věstníku EU č. L 271 zveřejněno „ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO CELNÍ SPOLUPRÁCI ESA-EU č. 2/2017 ze dne 2. října 2017 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o solenou pamakrelu jižní (snoek, Thyrsites atun)".

        Rozhodnutím se zavádí odchylka od pravidel původu pro dovoz solené pamakrely jižní (snoek, Thyrsites atun) kódu KN 0305 69 vyrobené na Mauriciu z nepůvodní pamakrely jižní (snoek, Thyrsites atun) kódu KN 0303 89 do EU.

        Rozhodnutí se použije na období od 2. října 2017 do 1. října 2018.

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 06.11.2017

Skočit na začátek stránky