CZ EN Translate
Menu

Odchylka z pravidel původu pro tuňáka z Namibie

        Dne 24. května 2017 bylo v Úředním věstníku EU č. L 135 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/882 o odchylkách od pravidel původu stanovených v protokolu 1 Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, které se použijí v rámci kvóty na určité produkty z Namibie".

        Prováděcím nařízením Komise se zavádí odchylka z pravidel původu pro dovoz přípravků nebo konzerv z tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) čísla HS 1604 vyrobených z nepůvodního tuňáka křídlatého čísel HS 0302 nebo 0303 do EU z Namibie. Nařízení Komise se použije na období od 10. října do 31. prosince 2016, od 1. ledna do 31. prosince 2017 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 29.05.2017

Skočit na začátek stránky