CZ EN Translate
Menu

Změna čl. 15 odst. 7 Protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Tuniskem

        Dne 2. prosince 2014 bylo v Úředním věstníku EU č. L 346 zveřejněno „Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2014 ze dne 26. září 2014, kterým se mění čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce“.

        Rozhodnutí Rady přidružení prodlužuje použití derogace zákazu navracení cla nebo osvobození od cla dle čl. 15 odst. 7 Protokolu č. 4 do 31. prosince 2015.

 

Stránka byla publikována dne: 03.12.2014

Skočit na začátek stránky