CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Změna Protokolů 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce u Černé Hory a Srbska od 1. 2. 2015

Změna Protokolů 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce u Černé Hory a Srbska od 1. 2. 2015

        Na základě Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU-Srbsko č. 1/2014 publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 367/2014 a Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU-Černá Hora č. 1/2014 publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 28/2015 dochází od 1. února 2015 ke změně Protokolů 3 týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce u Černé Hory a Srbska (dále jen „Protokoly“).

        Tyto Protokoly jsou nahrazeny novými Protokoly, které stanovují, že pro účely provádění Dohody mezi EU a Černou Horou a Dohody mezi EU a Srbskem se použijí Dodatek I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluvy“) publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013.

        Dodatek I Definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedená Rozhodnutí se použijí od 1. února 2015.

 Stránka byla publikována dne: 06.02.2015

Skočit na začátek stránky