CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Změna Protokolu 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce u Faerských ostrovů od 12. 5. 2015

Změna Protokolu 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce u Faerských ostrovů od 12. 5. 2015

        Na základě Rozhodnutí Smíšeného výboru EU/Dánsko-Faerské ostrovy č. 1 publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 134/2015 dochází od 12. května 2015 ke změně Protokolů 3 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (dále jen „Protokol“).

        Tento Protokol je nahrazen novým Protokolem, které stanovuje, že pro účely provádění Dohody mezi EU a Dánsko-Faerské ostrovy se použijí Dodatek I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluvy“) publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013.

        Dodatek I Definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené Rozhodnutí se použije od 12. května 2015.

 


Stránka byla publikována dne: 03.06.2015

Skočit na začátek stránky