CZ EN Translate
Menu

Referát Analýzy dohledových činností a otevřených zdrojů

Hlavním úkolem Celní správy České republiky v oblasti internetové kriminality je šetření a dokumentování informací o protiprávních aktivitách páchaných prostřednictvím sítě internet ve vztahu ke kompetencím celní správy, zejména v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, správy cla, spotřebních daní, zákazů a omezení (CITES, atd.).

V této oblasti si celní správa stanovila tyto cíle:​

- zvýšit objasněnost porušování právních předpisů v prostředí sítě internet ve vykonávaných kompetencích celní správy,
- snížit intenzitu pocitu protiprávně jednajících osob z nepostižitelnosti svého nezákonného jednání a relativní anonymity. 

Pokud se setkáte s nabídkou podobného zboží, můžete nás upozornit pomocí níže uvedeného formuláře nebo na níže uvedených kontaktech: ​​​

 Další kontakty

E-mail :              podatelna@cs.mfcr.cz
Telefon :             + 420 261 331 111​​​​
Skočit na začátek stránky