S ohledem na vývoj legislativního procesu týkajícího se i zákona o dani z pevných paliv považujeme za žádoucí upozornit veřejnost na skutečnost, že dne 16. 12. 2014 byl prezidentem České republiky schválen návrh zákona, kterým se mimo jiné novelizuje výše zmiňovaný zákon o dani z pevných paliv.
S předpokládaným nabytím účinnosti dne 1. ledna 2015 bude dle § 4 písm. e) zákona o dani z pevných paliv nově předmětem daně z pevných paliv rašelina určená pro výrobu tepla:
„e) rašelina, včetně rašelinového steliva, též aglomerovaná, uvedená pod kódem nomenklatury 2703, pokud je určena k použití, nabízena k prodeji nebo používána pro výrobu tepla.“.
Plné znění informace naleznete zde.


 
Stránka byla publikována dne: 19. 12. 2014
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: