CZ EN Translate
Menu

Množstevní limity na dopravované zboží pro fyzické osoby

Fyzická osoba, která dopravuje vybrané výrobky podléhající spotřebním daním pro osobní spotřebu (ne pro účely podnikání) z členských zemí EU, dopravuje tyto vybrané výrobky osvobozené od spotřební daně, pokud jejich množství je menší než je uvedeno v § 4 odst. 5 zákona o SPD.

 • minerální oleje s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně množství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 l

 • zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotností náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob

 • konzumní líh a lihoviny 10 l konečných výrobků

 • pivo 110 l

 • meziprodukty 20 l

 • vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l

 • cigarety 800 kusů

 • cigarillos nebo doutníky o váze menší než 3 g/kus 400kusů

 • ostatní doutníky 200 kusů

 • tabák ke kouření 1 kg

 • Množství zahřívaných tabákových výrobků je uvedeno v § 130g zákona o SPD - zahřívané tabákové výrobky 250 g.

Celní úřad může rozhodnout o tom, že za vybrané výrobky určené pro osobní potřebu je možné považovat i větší množství než výše uvedené.

Stránka byla publikována dne: 20.02.2020 10:18
Skočit na začátek stránky