CZ EN Translate
Menu

Oznamovaci povinnost ditributorů PHM - pokyny

​Byla provedena změna v obou souborech - Pokyny k vyplnění oznámení – změna v popisu sloupce "Množství" - nahrazení slova „vynásobením" slovem „vydělením".

Uvede se množství vybraných výrobků v litrech při teplotě 15° C. (V případě, že jsou PHM obchodovány v jiné měrné jednotce než v litrech, provede distributor přepočet na litry – tato situace může nastat např. v případech nakládání se zkapalněnými ropnými plyny nebo zkapalněným zemním plynem. Nedisponuje-li distributor konkrétními údaji bude pro účely oznamovací povinnosti množství zkapalněných ropných plynů uvedené v kilogramech přepočteno na množství v litrech vydělením koeficientem 0,54.)  V případě kartových společností není vyžadován přepočet na množství při teplotě 15° C.  


Stránka byla publikována dne: 12.08.2015

Skočit na začátek stránky