CZ EN Translate
Menu

Upoznění pro distributory PHM - způsob zasílání oznamovacích povinností

Upozorňujeme distributory pohonných hmot, kteří mají dle § 6ka odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, povinnost oznámit celnímu úřadu údaje vztahující se k distribuci pohonných hmot za kalendářní měsíc potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky (dále jen „oznamovací povinnost"), na nutnost dodržování struktury údajů v oznamovacích povinnostech a správné uvádění názvů zasílaných oznamovacích povinností. Dále je nezbytné oznamovací povinnosti podávat v souladu s § 71 daňového řádu.

Žádáme distributory pohonných hmot, aby striktně dodržovali strukturu a formáty dat, které jsou zveřejněny na webových stránkách Celní správy ČR zde. Součástí struktury oznamovací povinnosti je i název zasílaného souboru. Struktura názvu je uvedena v pokynech pro vyplnění oznamovací povinnosti a sestává z následujících znaků.

OPHM_N_xxxxxxxxxx_mm_rrrrr_R

OPHM_P_xxxxxxxxxx_mm_rrrrr_O

  • N - kód označující, že se jedná o oznamovací povinnost týkající se dovozu, pořízení, nákupu PHM
  • P - kód označující, že se jedná o oznamovací povinnost týkající se vývozu, odeslání, prodeje PHM
  • xxxxxxxxxx - identifikátor distributora PHM podávajícího oznámení (tj. daňové identifikační číslo, resp. rodné číslo distributora PHM)
  • mm - dvoumístný kód pro označení příslušného kalendářního měsíce, za který je oznámení podáváno
  • rrrr- čtyřmístný kód pro označení příslušného kalendářního roku
  • R - jednomístný kód pro označení typu oznámení (R - řádné; O - opravné)

Oznamovací povinnost se zasílá místně příslušnému celnímu úřadu (nikoliv na GŘC) a to elektronicky způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu (na ePodatelnu s uznávaným elektronickým podpisem, datová schránka). V odůvodněných případech po předchozí dohodě se správcem daně (např. v případě souboru překračujícího velikost přípustnou pro odeslání datovou schránkou) lze oznamovací povinnosti doručit na paměťovém mediu (CD, DVD, USB disk). Zákonem stanovená povinnost podat oznámení elektronicky vylučuje možnost učinit podání písemně nebo ústně do protokolu. V  případě, že bude podání učiněno jiným způsobem, tj. jinak než datovou schránkou nebo na ePodatelnu zprávou opatřenou elektronickým podpisem, a nebude do 5 dnů řádně opakováno, bude na podání hleděno, jako by nebylo učiněno.


Stránka byla publikována dne: 18.08.2015

Skočit na začátek stránky