CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Daně
   • Registr ZNL
    • Aktuality
     • Postup pro případ nefunkčního systému EMCS pro deklaranty a při zápisu doprav výrobků spadajících pod § 58b

Postup pro případ nefunkčního systému EMCS pro deklaranty a při zápisu doprav výrobků spadajících pod § 58b

Dne 13. 2. byl nasazen nový systém pro dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a ve volném daňovém oběhu. S ohledem na fakt, že v deklarantském modulu se nyní objevují chyby, je dočasně subjektům, kterým se nedaří dopravu v systému EMCS zahájit či přijmout, povoleno zahajovat a ukončovat dopravy záložním postupem. Jedná se o přechodné řešení, které by mělo být co nejdříve napraveno.

Návod zde.

Pokud lze subjektu deklarantský modul spustit a dopravu zapsat či přijmout, záložní postupy nevyužije.

Funkcionalita pro zápis doprav výrobků z § 58b prozatím do systému zabudována není. V těchto případech se do odvolání (do zabudování funkcionality do EMCS) používá také záložní postup.

Subjekty mají možnost využít nové inteligentní elektronické formuláře (zde). Použití elektronických formulářů není povinností – například pokud by formulář hlásil chyby či pokud je možné potřebné informace generovat z vlastního systému, lze využít takto vygenerovaná data či formuláře využívané dosud (ve formátech xls. či docx. zveřejněných také zde). Je ale potřeba zajistit, aby záložní oznámení obsahovala údaje shodné se zveřejněnými formuláři.


Stránka byla publikována dne: 16.02.2023

Skočit na začátek stránky