CZ EN Translate
Menu

Informace pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které doposud nebyly držiteli datové schránky

Od 1. 1. 2023 daňový řád dle § 72 odst. 6 ukládá povinnost, aby každý daňový subjekt anebo jeho zástupce v případě, že mají zpřístupněnu datovou schránku, která se zřizuje ze zákona anebo v případě, že jim zákon ukládá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, činili vůči správci daně formulářové podání pouze elektronicky podle § 72 odst. 2 písm. c) daňového řádu s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 písm. a) až d) daňového řádu, tedy datovou zprávou
  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, 
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  • s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
  • prostřednictvím daňové informační schránky.
Celé znění této důležité informace naleznete na webu celní správy v záložce "Daně", oddílu "Spotřební daně".

Stránka byla publikována dne: 17.01.2023

Skočit na začátek stránky