CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Daně
   • Spotřební daně
    • Aktuality
     • Výkladové stanovisko k ustanovení § 89 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“)

Výkladové stanovisko k ustanovení § 89 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“)

Zákonem č. 584 ze dne 15. prosince 2020 vstoupí od 1. 1. 2021 v účinnost ustanovení § 89 odst. 4 zákona o spotřebních daních v tomto znění:

„(4) Správce daně může v odůvodněných případech rozhodnout na návrh provozovatele daňového skladu, který uvedl pivo do volného daňového oběhu, o opětovném uvedení tohoto piva do režimu podmíněného osvobození od daně za účelem jeho likvidace nebo přepracování. Toto pivo může být do režimu podmíněného osvobození od daně opětovně uvedeno pouze umístěním zpět do daňového skladu, ze kterého bylo do volného daňového oběhu uvedeno. Provozovateli daňového skladu vzniká dnem opětovného uvedení piva do režimu podmíněného osvobození od daně nárok na vrácení daně.“.

Tímto ustanovením je dána správci daně možnost rozhodnout o tom, že pivo, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu, bude opět uvedeno do režimu podmíněného osvobození od daně. 

Celé znění výkladového stanoviska je k dispozici ZDE. 


Stránka byla publikována dne: 31.12.2020

Skočit na začátek stránky