CZ EN Translate
Menu

Změny v dopravách vybraných výrobků v režimu volného daňového oběhu

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn pod č. 179/2022 zákon (dále jen „novela“), kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“). Novelou dochází ke změnám při přijímání a odesílání zásilek vybraných výrobků dopravovaných v režimu volného daňového oběhu (dále jen „VDO“) mezi členskými státy EU.

S účinností od 13. 2. 2023 budou muset být, v souladu se směrnicí Rady EU 2020/262/EU, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní, a v souladu s § 28a zákona o SPD, všechny nové dopravy uskutečňované v režimu VDO mezi členskými státy EU realizovány prostřednictvím modulu e-VDO v systému EMCS.

Celá informace je k dispozici na webu celní správy, v záložce "Daně", sekci "Spotřební daně", oddíle "Obecná část zákona a doprava".


Stránka byla publikována dne: 28.11.2022

Skočit na začátek stránky