CZ EN Translate
Menu

Zvláštní minerální oleje a nakládání s nimi – novela zákona o spotřebních daních s předpokládanou účinností k 1. 1. 2015

Dne 16. 12. 2014 byl prezidentem republiky podepsán zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“). Za předpokladu, že bude zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR, bude tímto zákonem do stávajícího zákona o spotřebních daních vložena nová část sedmá, která upravuje nakládání se zvláštními minerálními oleji. V nových ustanoveních je definována skupina minerálních olejů, skupina osob, která s těmito minerálními oleji nakládá, stanovena registrační a oznamovací povinnosti těchto osob a dále jsou definovány podmínky registračního řízení.
Plné znění informace k této problematice naleznete zde.


Stránka byla publikována dne: 17.12.2014

Skočit na začátek stránky