CZ EN Translate
Menu

Uplatnění nároku na vrácení daně podle § 57 zákona o spotřebních daních - inkasní příkaz

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), definuje v § 57 odst. 2, kterým osobám nevzniká nárok na vrácení daně. Dle tohoto stanovení nárok na vrácení daně nevzniká osobě, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci nebo úpadku. Nově nelze přiznat nárok na vrácení daně také osobě, na kterou byl vydán inkasní příkaz rozhodnutím Evropské Komise.
Výše uvedené doplnění, týkající se inkasního příkazu, je dáno ustanovením čl. 1 odst. 4 písm. a) Nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Toto ustanovení konkrétně stanovuje povinnost členského státu poskytujícího veřejnou podporu dle uvedeného nařízení zapracovat do pravidel pro poskytnutí veřejné podpory výslovné vyloučení vyplacení veřejné podpory osobě, na níž byl vydán inkasní příkaz.
Znění celé informace naleznete zde.


Stránka byla publikována dne: 28.05.2015

Skočit na začátek stránky