CZ EN Translate
Menu

Uvádění kódů nomenklatury v dokladech dle zákona o spotřebních daních

​Informace je vydána v souvislosti s poznatky zjištěnými zejména v průběhu výkonu kontrolní činnosti orgánů Celní správy České republiky zaměřené, mimo jiné, na oblast nakládání s vybranými výrobky ve volném daňovém oběhu na daňovém území České republiky a prokázání zdanění vybraných výrobků ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních").  

Vzhledem k tomu, že rozdílně stanovené požadavky při vyplňování jednotlivých druhů dokladů (aktuální kódy nomenklatury versus kódy nomenklatury platné k 1. lednu 2002) působí při aplikaci zmiňovaných ustanovení v praxi značné problémy, nebudou orgány celní správy v případě zjištění, že v dokladech vystavených pro účely zákona o spotřebních daních (tj. v dokladech dle § 5 zmiňovaného zákona) jsou uvedeny oba dva kódy nomenklatury (tzn. aktuální kód nomenklatury i kód nomenklatury platný k 1. lednu 2002), příp. je zde uveden pouze aktuální kód nomenklatury, považovat tuto skutečnost za uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů. To znamená, že tato skutečnost nebude důvodem pro přijetí opatření dle § 42 zákona o spotřebních daních, ani jiných negativních opatření ze strany orgánů celní správy.

Uvedený postup lze samozřejmě aplikovat výhradně za splnění předpokladu, že všechny ostatní náležitosti příslušných dokladů budou uvedeny v souladu s požadavky stanovenými zákonem o spotřebních daních a aktuální kód nomenklatury nebude v rozporu s dalšími údaji specifikujícími vybraný výrobek (tj. s názvem a obchodním označením vybraného výrobku
a výší spotřební daně). Celé znění informace naleznete zde.


Stránka byla publikována dne: 24.08.2015

Skočit na začátek stránky