​Podnětem pro vydání této informace je nabytí účinnosti ustanovení nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, která obsahují pravidla pro neobchodní letecký provoz (dále jen „nařízení č. 965/2012"), a to ke dni 25. srpnu 2016.

Dne 21. dubna 2017 pak také nabydou účinnosti ustanovení obsahující pravidla pro zvláštní (ne)obchodní provoz a vysoce rizikový zvláštní obchodní provoz. Tato pravidla spočívají mimo jiné v tom, že na některé činnosti, na které se až doposud vztahovala vnitrostátní právní úprava, se bude nově vztahovat přímo použitelná právní úprava Evropské unie. Znění celé informace naleznete zde.


 
Stránka byla publikována dne: 27. 9. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: