Na webu Celní správy České republiky byly zveřejněny upravené formuláře daňových přiznání pro uplatnění nároků na vrácení daně podle § 55 až § 57 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

Úprava formulářů spočívá v přidání bloku, do kterého si vyplňují druhy a počty přiložených nebo připojených příloh. Jedná se zejména o evidenci o nákupu a spotřebě příslušných minerálních olejů, na které daňový subjekt uplatňuje nárok na vrácení daně, a dále doklady, kterými prokazuje, že byly nabyty se spotřební daní (daňové doklady, doklady o prodeje, atd.).

Způsob prokazování údajů uvedených v daňovém přiznání je specifikován v § 55 odst. 6, § 56 odst. 7, § 56a odst. 5 a § 57 odst. 10 a 11 zákona.


 
Stránka byla publikována dne: 26. 7. 2017
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: