CZ EN Translate
Menu

Úprava formulářů daňových přiznání pro uplatnění nároků na vrácení spotřební daně

Na webu Celní správy České republiky byly zveřejněny upravené formuláře daňových přiznání pro uplatnění nároků na vrácení daně podle § 55 až § 57 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

Úprava formulářů spočívá v přidání bloku, do kterého si vyplňují druhy a počty přiložených nebo připojených příloh. Jedná se zejména o evidenci o nákupu a spotřebě příslušných minerálních olejů, na které daňový subjekt uplatňuje nárok na vrácení daně, a dále doklady, kterými prokazuje, že byly nabyty se spotřební daní (daňové doklady, doklady o prodeje, atd.).

Způsob prokazování údajů uvedených v daňovém přiznání je specifikován v § 55 odst. 6, § 56 odst. 7, § 56a odst. 5 a § 57 odst. 10 a 11 zákona.


Stránka byla publikována dne: 26.07.2017

Skočit na začátek stránky