CZ EN Translate
Menu

Stanovení váženého cenového průměru u cigaret pro rok 2014

Ministerstvo financí stanovilo na základě výsledků inventury tabákových nálepek za rok 2013, předané Celním úřadem pro Středočeský kraj, vážený cenový průměr (§ 103 odst. 4 zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění – dále jen „ZSpD“).

Pro cigarety, které nejsou značeny tabákovými nálepkami, je cena pro konečného spotřebitele totožná s cenou stanovenou pro cigarety, které musí být značeny tabákovou nálepkou, se stejným obchodním názvem a o stejném počtu kusů v jednotkovém balení. Nelze-li určit cenu pro konečného spotřebitele podle věty první, je cenou pro konečného spotřebitele vážený cenový průměr (§ 103 odst. 5 ZSpD).

Hodnota váženého cenového průměru pro rok 2014 činí 73,74 Kč.


Stránka byla publikována dne: 04.04.2014

Skočit na začátek stránky