​Upozorňujeme provozovatele malých pivovarů (s výstavem do 10.000 hl za kalendářní rok) o možnosti vedení evidence vybraných výrobků (§ 37 zákona ospotřebních daních) formou doplnění varných listů o některé povinné údaje. Kompletní informaci naleznete v sekci "DANĚ", oddílu "SPOTŘEBNÍ DANĚ" pododdílu "DAŇ Z PIVA A DAŇ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ". 


 
Stránka byla publikována dne: 22. 1. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: