CZ EN Translate
Menu

Zpráva o emisích skleníkových plynů, metodický pokyn MŽP a vzor zprávy o emisích

​ Informace o povinnosti elektronicky podávat Ministerstvu Životního prostředí a celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů.

Informace je k dispozici zde.

Zde je k dispozici Metodický pokyn MŽP ČR pro osoby autorizované k certifikaci procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty podle § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Vzor zprávy o emisích bude k dispozici po zveřejnění ministerstvem ŽP.


Stránka byla publikována dne: 01.02.2019

Skočit na začátek stránky