​ Informace o povinnosti elektronicky podávat Ministerstvu Životního prostředí a celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů.

Informace je k dispozici zde.

Zde je k dispozici Metodický pokyn MŽP ČR pro osoby autorizované k certifikaci procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty podle § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Vzor zprávy o emisích bude k dispozici po zveřejnění ministerstvem ŽP.


 
Stránka byla publikována dne: 1. 2. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: