CZ EN Translate
Menu

Stanovení váženého cenového průměru pro rok 2018

Ministerstvo financí stanovilo na základě výsledků inventury tabákových nálepek za rok 2017, předané Celním úřadem pro Středočeský kraj, vážený cenový průměr pro rok 2018 (§ 103 odst. 4 zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění – dále jen „zákon o SPD").

Pokud u cigaret nelze určit cenu pro konečného spotřebitele (v případech, kdy cigarety, neznačené platnými tabákovými nálepkami, nemají obchodní název registrován pro prodej na daňovém území České republiky), je cenou pro konečného spotřebitele vážený cenový průměr (ustanovení § 103 odst. 5 zákona o SPD).

Výpočet vychází ze zjištěné hodnoty váženého cenového průměru na 1 cigaretu = 4,300 Kč.

Hodnota váženého cenového průměru pro rok 2018 se u jednotkového balení cigaret o počtu 20 kusů v krabičce stanovuje na 86 Kč.

Znění celé informace naleznete zde.


Stránka byla publikována dne: 04.04.2018

Skočit na začátek stránky