CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • FAQ
      • Stánkový prodej lihovin na kulturních a sportovních akcích

Stánkový prodej lihovin na kulturních a sportovních akcích

Prodej alkoholických nápojů ve stáncích upravuje § 11 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „zákon 65/2017"), ve kterém je stanoveno kde se mohou alkoholické nápoje ve stáncích prodávat a co a kdy musí prodejce oznámit správci daně (celnímu úřadu) místně příslušnému konání akce.

Druh spotřebitelského balení lihu definuje § 5 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, v platném znění (dále jen „zákon 307/2013"). Kolik otevřených lahví a jakých může být na místě výdeje, upravuje ustanovení § 15 odst. 3 zákona 307/2013. Od koho jako konečný prodejce můžete nakupovat líh, upravuje ustanovení § 42 odst. 2 zákona 307/2013. Seznamy registrovaných osob najdete zde http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/RZLInternet.aspx.

Doklady prokazující zdanění lihu a dalších vybraných výrobků, jsou uvedeny v § 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění (dále jen „zákon 353/2003"). U lihu jsou další náležitosti uvedeny v § 74, u piva v § 87a, u tabákových výrobků v § 106 zákona 353/2003. Doklad musí současně splňovat požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Doklady, případně jejich kopie musí být na místě prodeje!!!

Informace k dané problematice najdete zde https://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/Stranky/default.aspx, v části „Informace". Doporučujeme přečíst soubory Informace_15_26208_3, Informace_14_15345, Informace_14_2694-3, Informace_14_12850-5, Informace_13_62283, další informace naleznete zde https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/lih/Stranky/default.aspx, v části „Informace" upozorňujeme na soubory Informace_17_31601, Informace_17_31601_priloha, Informace_17_36558, Informace_17_36558_priloha.

Ostatní informace Vám poskytne Váš správce daně (celní úřad). Kontakty na něj najdete zde http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx.

Oznámení o prodeji lihovin na kulturních a sportovních akcích zasílejte celnímu úřadu místně příslušnému místu konání dané akce.

On-line formulář „Oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje" najdete zde https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=142.

Formulář ve formátu pdf https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/lih/Informace/Informace_17_36558_priloha.pdf.

 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády najdete zde http://www.zakonyprolidi.cz

Stránka byla publikována dne: 13.06.2019 9:33
Skočit na začátek stránky