CZ EN Translate
Menu

Daň z lihu, pěstitelské pálení a povinné značení lihu

Předmět daně je líh (etanol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašení, obsažený v jakýchkoli výrobcích, nejde-li o výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2203, 2204, 2205 a 2206, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2 % objemových etanolu. Tzn. že dani podléhá etanol v jakékoli směsi kromě nápojů jako je pivo, a různé druhy vín, pokud podíl etanolu v této směsi překračuje 1,2 % objemových etylalkoholu. Základem daně je množství čistého lihu vyjádřené v hektolitrech. Tato jednotka je v souladu s požadavky uvedenými v článku 21 Směrnice 92/83/EHS. Sazba daně je vztažena k uvedené jednotce.

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu upravuje zásady a podmínky výroby a oběhu lihu. Kvalitativní parametry jednotlivých druhů lihu jsou pak upraveny prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Nařízení ES definují jednotlivé druhy lihovin, kterými se však zákon o lihu nezabývá. Lihoviny jsou potravinou, a proto je problematika jakosti lihovin předmětem zákona o potravinách.

Se správou spotřební daně z lihu velice úzce souvisí povinné značení lihu, které bylo zavedeno na podporu její účinnosti. Zákonem č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu bylo zavedeno povinné značení lihovin kontrolními páskami s přechodným obdobím umožňujícím doprodej neznačených lihovin do 31.12.2005. Účelem přijetí tohoto legislativního opatření bylo omezení, popř. ztížení výroby a distribuce nezdaněných lihovin, zjednodušení kontrolních prvků ze strany správce daně a v neposlední řadě poskytnutí garance spotřebitelům, že nakupované zboží odpovídá platným normám.

Právní úpravou byla zavedena povinnost značit každé spotřebitelské balení lihu, které je určeno pro tuzemský trh, kontrolní páskou a to takovým způsobem, aby při otevření spotřebitelského balení došlo ke znehodnocení této pásky.

 Informace pro daňové subjekty

V následující knihovně naleznete informace z oblasti

  • daň z lihu -  info s hlavním odkazem na zákon o spotřebních daních - informace "D"
  • nakládání s lihem - info s hlavním odkazem na zákon o lihu a jeho prováděcí vyhlášky - informace "E"
  • povinné značení lihu - info s hlavním odkazem na zákon o povinném značení lihu - informace "Z"
  • pěstitelské pálení - druh informace "P"
  
  
  
  
  
  
Informace_23_55497-3.pdf
  
Informace o vývoji sazeb spotřební daně z lihu v následujících letech vyplývající ze zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů102 KB 05.01.2024
Informace_20_16179-2.pdf
  
Informace pro subjekty - dovoz, doprava a užití lihu pro výrobu dezinfekce661 KB 25.03.2020
Informace_19_34837.pdf
  
Normy ztrát lihu a komentář k jednotlivým normám ztrát lihu525 KB 12.07.2019
Informace_19_16605.pdf
  
Oznamovací povinnost - destilační přístroje75 KB 27.03.2019D
Prováděcí nařízení Komise 2018_1880.pdf
  
Znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1880 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně370 KB 05.12.2018D
1 - 5Další
Skočit na začátek stránky