CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • FAQ
      • Kde a jak mohu získat potvrzení o bezdlužnosti?

Kde a jak mohu získat potvrzení o bezdlužnosti?

​Vydávání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu je nutné podat celnímu úřadu místně příslušnému podle sídla či bydliště žadatele. Bližší informace naleznete v popisu životní situace.

 

K učinění žádosti lze použit inteligentní formulář (ZFO), přičemž jde o preferovanou variantu.

K podání žádosti využívejte níže uvedené datové schránky příslušných celních úřadů:

Upozornění: k podání žádosti nevyužívejte datovou schránku Generálního ředitelství cel (DS: 7puaa4c), neboť Generální ředitelství cel není k vydání potvrzení o bezdlužnosti příslušné.

Název celního úřaduDatová schránka celního úřadu
Celní úřad pro hlavní město Prahu[DS: k8dny3x]
Celní úřad pro Jihočeský kraj[DS: jz5nz4j]
Celní úřad pro Jihomoravský kraj[DS: mhqnzh6]
Celní úřad pro Karlovarský kraj[DS: dpvnz2s]
Celní úřad pro Královéhradecký kraj[DS: 64anzhu]
Celní úřad pro Liberecký kraj[DS: vznny3t]
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj[DS: ng6nz2n]
Celní úřad pro Olomoucký kraj[DS: utenz4d]
Celní úřad pro Pardubický kraj[DS: 8rtnz5p]
Celní úřad pro Plzeňský kraj[DS: 7g2ny62]
Celní úřad pro Středočeský kraj[DS: xafnz2g]
Celní úřad pro Ústecký kraj[DS: gabny7s]
Celní úřad pro Kraj Vysočina[DS: edynz54]
Celní úřad pro Zlínský kraj[DS: hi4nz6h]
Celní úřad Praha Ruzyně[DS: fvjnzin]

Žádost je možné podat také v listinné podobě zásilkou adresovanou příslušnému celnímu úřadu nebo osobně v podatelně na vybraných územních pracovištích celních úřadů – seznam celních úřadů.

Správní poplatek: žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč. Od správního poplatku jsou osvobozeny osoby a úkony podle § 8 zákona o správních poplatcích, zejména úkony související s prováděním zvláštních právních předpisů, např. o sociálním zabezpečení, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o zaměstnanosti atd.).

​​

Stránka byla publikována dne: 20.12.2023 14:02
Skočit na začátek stránky