CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • FAQ
      • Kde a jak mohu získat potvrzení o bezdlužnosti?

Kde a jak mohu získat potvrzení o bezdlužnosti?

Vydávání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu je nutné podat celnímu úřadu místně příslušnému podle sídla či bydliště žadatele. Bližší informace naleznete v popisu životní situace.

 

K učinění žádosti lze použit inteligentní formulář (ZFO), přičemž jde o preferovanou variantu.

K podání žádosti využívejte níže uvedené datové schránky příslušných celních úřadů:

Upozornění: k podání žádosti nevyužívejte datové schránky Celní správa [DS: fyyab92] nebo Generální ředitelství cel [DS: 7puaa4c], neboť Generální ředitelství cel není k vydání potvrzení příslušné.

Název celního úřaduDatová schránka celního úřadu
Celní úřad pro hlavní město Prahu[DS: k8dny3x]
Celní úřad pro Jihočeský kraj[DS: jz5nz4j]
Celní úřad pro Jihomoravský kraj[DS: mhqnzh6]
Celní úřad pro Karlovarský kraj[DS: dpvnz2s]
Celní úřad pro Královéhradecký kraj[DS: 64anzhu]
Celní úřad pro Liberecký kraj[DS: vznny3t]
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj[DS: ng6nz2n]
Celní úřad pro Olomoucký kraj[DS: utenz4d]
Celní úřad pro Pardubický kraj[DS: 8rtnz5p]
Celní úřad pro Plzeňský kraj[DS: 7g2ny62]
Celní úřad pro Středočeský kraj[DS: xafnz2g]
Celní úřad pro Ústecký kraj[DS: gabny7s]
Celní úřad pro Kraj Vysočina[DS: edynz54]
Celní úřad pro Zlínský kraj[DS: hi4nz6h]
Celní úřad Praha Ruzyně[DS: fvjnzin]

Žádost je možné podat také v listinné podobě zásilkou adresovanou příslušnému celnímu úřadu nebo osobně v podatelně na vybraných územních pracovištích celních úřadů – seznam celních úřadů.

Správní poplatek: žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč. Od správního poplatku jsou osvobozeny osoby a úkony podle § 8 zákona o správních poplatcích, zejména úkony související s prováděním zvláštních právních předpisů, např. o sociálním zabezpečení, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o zaměstnanosti atd.).

Na základě rozhodnutí ministryně financí, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 ze dne 21. 12. 2020, je tato žádost od správního poplatku osvobozena od 1. 1. 2021 do 16.8. 2021.​​

Stránka byla publikována dne: 22.01.2021 13:55
Skočit na začátek stránky