CZ EN Translate
Menu

Orientační přehled utajovaných informací

Dle ustanovení § 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných informací, příloha č. 3, nemohou celní orgány poskytnout žadateli tyto informace:

1) Údaje   o   pověřených   celních   orgánech,   vystupujících   v   postavení   policejního   orgánu

2)  Identifikační   údaje   o   dopravních   prostředcích   a   registračních   značkách   dopravních
      prostředků   pověřených   celních   orgánů

3)  Opatření   v   oblasti   odhalování   celních   a   daňových   podvodů                                    

4)   Souhrnné   údaje   o   vyzbrojení   příslušníků   Celní   správy   České   republiky,   počtu   zbraní
       a   střeliva 
Stránka byla publikována dne: 09.08.2011 12:25
Skočit na začátek stránky