CZ EN Translate
Menu

Postup při podávání odvolání

  Proti rozhodnutí vydané celním orgánem o odmítnutí žádosti může žadatel ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání. Odvolání se podává písemně na adresu celního orgánu, který rozhodnutí vydal. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, kterého rozhodnutí se týká a co se navrhuje.
Stránka byla publikována dne: 15.12.2009 7:54
Skočit na začátek stránky