CZ EN Translate
Menu

Přehled nákladů za poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

I. Věcné náklady

1.  Pořízení kopií

 

        papír formát A4 - jednostranný potisk

2,- Kč

        papír formát A4 - oboustranný potisk

3,- Kč

        papír formát A3 - jednostranný potisk

4,- Kč

        papír formát A3 - oboustranný potisk

5,- Kč

        strana sjetinového papíru šíře 42 cm

8,- Kč

 2. Technické nosiče dat

 

        diskety, CD-ROM,DVD, flash disc

dle skutečné ceny

3. Poštovní obálky

dle skutečné ceny

4. Poštovné při odeslání zásilky

dle poštovního sazebníku

II. Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

   a) do 30 minut včetně

100,- Kč

   b) v časovém limitu nad 30 minut do 60 minut včetně

200,- Kč

   c) za každou započatou další hodinu

200,- Kč

III. Licenční odměna za oprávnění informaci užít

dle licenční, podlicenční smlouvy

Stránka byla publikována dne: 01.01.2013 1:00
Skočit na začátek stránky