CZ EN Translate
Menu

Rozpočet celní správy na rok 2010

Rozpis závazných ukazatelů GŘC k 1.1.2010


Ukazatel

Rozpočet v tis. Kč

schválený

po změnách

a

1

2

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

1 411 389

 

Výdaje celkem

4 534 932

 

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy

2 400

 

Příjmy z pojistného na soc.zab. a příspěvek na SPZ

570 932

 

v tom: pojistné na důchodové pojištění

510 437

          pojistné na nemoc.pojištění a SPZ

60 495

Nedaň., kapitál.příjmy a přijaté transfery celkem

838 057

 

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Daňová správa zajišťovaná celními orgány

4 534 932

 

v tom: sociální dávky

514 710

 

          výdaje na činnost celní správy

4 020 222

 

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci

2 360 376

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

802 528

 

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

47 035

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

468 908

 

Platy zaměstnanců ozbroj. sborů a složek ve služ.poměru

1 882 848

 

Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem

382 478

 

Stránka byla publikována dne: 24.02.2010 7:49
Skočit na začátek stránky