CZ EN Translate
Menu

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle § 5 odst. 1/e zákona č. 106/1999 Sb.

​Postup Generálního ředitelství cel při poskytování informací veřejnosti upravují především následující zákony:

​1. Zákon č. 106/1999 Sb.  , o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

2. Vyhláška 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy​

3. Zákon č. 412/2005 Sb.  , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění

4. Zákon č. 134/2016 Sb.,​ o zadávání veřejných zakázek

5. Zákon č. 110/2019 Sb.​, o zpracování osobních údajů

6. Zákon č. 500/2004 Sb.  , správní řád, v platném znění

7.Zákon č. 89/2012 Sb.​, občanský zákoník, v platném znění
8. § 52 - 55 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona 30/2011Sb. 
9. Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění

 

Stránka byla publikována dne: 11.08.2022 13:57
Skočit na začátek stránky