CZ EN Translate
Menu

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle § 5 odst. 1/e zákona č. 106/1999 Sb.

Postup Generálního ředitelství cel při poskytování informací veřejnosti upravují především následující zákony:

 

1. Zákon č. 106/1999 Sb.  , o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

2. Vyhláška č. 442/2006 Sb.  , kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

3. Zákon č. 412/2005 Sb.  , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění

4. Zákon č. 137/2006 Sb.  , o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

5. Zákon č. 101/2000 Sb.  , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

6. Zákon č. 500/2004 Sb.  , správní řád, v platném znění

7.. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
8. § 52 - 55 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona 30/2011Sb. 
9. Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění

 

Stránka byla publikována dne: 29.09.2016 10:00
Skočit na začátek stránky