Důležitou komunikační vazbou mezi zaměstnanci a vedením celní správy je odborová organizace sdružující občanské zaměstnance i celníky. Prostřednictvím volených zástupců ze všech útvarů a pracovišť dohlížejí na dodržování principů obsažených v Kolektivní smlouvě.
Kromě zaměstnaneckých záležitostí a pracovněprávních vztahů vynakládá odborová organizace nemálo energie i na mimopracovní aktivity, kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců celní správy.Sport
Zaměstnanci a příslušníci celní správy také mohou během roku porovnávat svoji výkonnost v jednotlivých sportovních disciplinách na mnoha závodech a mistrovstvích. Některé sportovní soutěže mají dlouholetou tradici, zejména letní běžecké a cyklistické závody, mistrovství celní správy v nohejbalu, volejbalu, tenisu, stolním tenisu a fotbalu. Každoročně jsou též pořádány závody zimních sportů, především v běhu na
lyžích a v hokeji. Ti nejlepší pak mají možnost soupeřit i na poli mezinárodním. Celní správa České republiky je členem Evropské celní sportovní asociace ECSA a využívá mnoha nabídek mezinárodních závodů vyhlašovaných touto asociací.

Rekreace
Celní správa také po celý rok nabízí svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům řadu tuzemských i výměnných zahraničních rekreačních pobytů. Mezi ně patří i pořádání letních táborů pro děti zaměstnanců.
Stránka byla publikována dne: 19. 3. 2013 10:43